Wilt u beginnen aan een cursus rouwverwerking?

Nu het thuiswerken steeds meer een vast gegeven wordt in onze maatschappij en er steeds meer online wordt gedaan, zullen ook de mensen die normaal niet zoveel op hebben met computers, eraan moeten geloven. Vind het best wel een dingetje voor deze mensen, ze moeten ineens vertrouwd raken met iets waar ze nooit mee te maken hebben gehad en waar ze nu min of meer toe gedwongen worden. Onze buurvrouw is zo’n iemand. Ze heeft onlangs haar man verloren en was helemaal ontdaan door wat er allemaal op haar af kwam. De meeste dingen die er geregeld moesten worden, moest met een computer gebeuren en dat is nou dus precies waar ze niks mee heeft. Ze heeft niet eens een of andere vorm van computer in huis. Uiteraard konden wij haar niet aan haar lot overlaten en hebben haar geholpen met alles op orde krijgen na het overlijden van haar man. Echter nu er weer min of meer rust is komt ze toe aan het rouwen om haar man. Ze gaf aan graag gebruik te willen maken van een praatgroep. In deze tijd gaat dat alleen maar online. Op het internet ben ik gaan zoeken naar een cursus rouwverwerking, dit leverde mij de nodige sites op maar deze boden niet het soort cursus rouwverwerking die geschikt is voor de buurvrouw. Verder zoeken bracht mij op de site rouwverwerkingonline.nl. Via deze site kan de buurvrouw een cursus rouwverwerking volgen waarvan ik denk dat deze goed bij haar past. Heb de buurvrouw vertelt dat ik een cursus rouwverwerking heb gevonden die goed aansluit bij haar wensen. In eerste instantie wilde ze niks weten van een cursus rouwverwerking die je online moet volgen. Aangegeven dat ze niet veel keus heeft en dat ze van ons een laptop kan lenen zodat ze de cursus rouwverwerking kan volgen. Ze is gelukkig akkoord gegaan om de online cursus rouwverwerking te gaan doen. Door deze site hebben wij onze buurvrouw kunnen helpen en achteraf is ze er zelf ook blij om dat ze de cursus heeft kunnen volgen. Zonder deze site was de stap moeilijker geweest.

Dit is de site waar u zijn moet als u een cursus rouwverwerking zou willen gaan volgen

Wanneer u besloten heeft om een cursus te gaan doen die u helpt bij het verwerken van het verlies van een dierbare, dan wilt u uiteraard dat u met respect en empathie benaderd wordt. Deze site biedt uitkomst, ondanks de online omgeving wordt er professioneel omgegaan met het rouwverwerkingsproces en is er voldoende ruimte voor het persoonlijke aspect.

Dit traject helpt echt

Dankzij de website rouwverwerkingonline.nl, heeft onze buurvrouw een cursus kunnen volgen waar zij erg veel baat bij heeft gehad en haar goed op weg heeft geholpen in haar rouwverwerking traject. Wij zijn dan ook zeer te spreken over deze site omdat:

  • Zij een uitstekende dienst verlenen.
  • Zij professioneel zijn zonder het menselijke aspect uit het oog te verliezen.
  • Zij open staan voor vragen.

Mocht u behoefte hebben aan hulp bij rouwverwerking, dan is deze site een aanrader.