Wat is situationeel leiderschap?

In de praktijk zou je eigenlijk zomaar kunnen concluderen dat het managen van een bedrijf altijd op (min of meer) dezelfde manier kan gebeuren. Dat zou kunnen, maar in de praktijk is dat uiteraard doorgaans een compleet ander verhaal. Deze stelling wordt eigenlijk kracht bijgezet door het zogenaamde situationeel leiderschap waarvan sprake is. Hiervoor geldt dat ze zich zoals de naam al aangeeft aanpast aan de situatie. Experten hebben vaak benadrukt dat een manager over de flexibiliteit moet beschikken om diens skills aan te passen of specifiek toe te spitsen op bepaalde situaties die zich voor kunnen doen. Dat is ook absoluut een feit. Ben jij benieuwd om hier meer over te kunnen ontdekken? Dan is de informatie op deze pagina ongetwijfeld wat voor jou!

Wat is de definitie van situationeel leiderschap? 

Laat ons om te beginnen eerst even kijken naar wat nu precies de definitie is van situationeel leiderschap. Een echte eenzijdige definitie bestaat er eigenlijk niet voor. Dit gezegd hebbende wordt er in de praktijk vooral aangegeven dat het, het aanpassen van je leiderschapsstijl betreft afhankelijk van de opdracht, het project of de persoon in kwestie. Het is in de praktijk vaak van absoluut cruciaal belang om ervoor te zorgen dat je niet altijd dezelfde vorm van management gaat toepassen. Dat niet in het minst omwille van het feit dat een veranderde situatie een andere aanpak kan vereisen. Voor elke goede manager moet het mogelijk zijn om daarop te kunnen anticiperen. 

Welke vormen van leiderschap bestaan er dan precies?

Bij situationeel leiderschap wordt er zoals de informatie op deze pagina al duidelijk heeft gemaakt dus een duidelijk onderscheid gemaakt tussen verschillende stijlen, namelijk:

  1. Sturend gedrag;
  2. Delegerend gedrag;
  3. Coachend gedrag;
  4. Ondersteunend gedrag;

Het is dus van belang om ervoor te zorgen dat je als manager deze verschillende stijlen onder de knie hebt. Niet alleen is het op deze manier namelijk mogelijk om optimaal te kunnen anticiperen op verschillende situaties die zich binnen een onderneming voordoen, bovendien zal je uiteraard ook kunnen vaststellen dat je hierdoor je jobkansen zo optimaal mogelijk zal weten te houden. Hoe het ook zij, het mag duidelijk zijn dat deze vorm van leiderschap de moeite meer dan waard is om er je even uitgebreid in te gaan verdiepen. Zoveel is zeker.

Onderschat de impact van situationeel leiderschap niet!

Er werd in het verleden soms nog wel eens enigszins smalend gedaan over het zogenaamde situationeel leiderschap welke toen eigenlijk al door heel wat grote managers werd nagestreefd. Tegenwoordig kunnen we vaststellen dat er van die smalende commentaren eigenlijk niet zoveel meer over is gebleven. Dat hoeft ook niet te verbazen, want de kracht van deze vorm van management is door de jaren heen al meermaals bewezen geweest. Door op deze manier leiding te geven aan je bedrijf zal je namelijk tot de vaststelling komen dat je eender welke situatie zich voordoet, je altijd over de mogelijkheid beschikt om daar goed op te anticiperen. Het spreekt voor zich dat een dergelijke management training de productiviteit van het bedrijf waarvan je aan het hoofd staat niet alleen op de korte, maar zeker ook op de lange(re) termijn alleen maar ten goede zal komen.