Wanneer start je niet met ISO 9001?

Wanneer start je niet met ISO 9001?

ISO 9001 with blurred city abstract lights background

Het is niet altijd zinvol om met ISO 9001 te starten!

ISO 9001 is een kwaliteitsmanagementsysteem dat veel bedrijven gebruiken om hun processen te verbeteren en de kwaliteit van hun producten en diensten te waarborgen. Hoewel ISO 9001 veel voordelen biedt, zijn er situaties waarin het niet de juiste keuze is voor een bedrijf. Lees hier waarom starten met ISO 9001 niet altijd zinvol is.

Redenen waarom geen ISO 9001?

Als we op zoek gaan naar een goed ISO 9001 advies, lezen we dat een reden om niet met ISO 9001 te starten is als deze certificering niet past bij de bedrijfscultuur. ISO 9001 vereist gestructureerd en procesmatig werken en dat er veel documentatie is. Als een bedrijf gewend is om informeel te werken en weinig waarde hecht aan documentatie, kan de implementatie van ISO 9001 weerstand oproepen en de werkcultuur negatief beïnvloeden.

Geen toegevoegde waarde

Een andere reden om niet met ISO 9001 te starten is als er weinig toegevoegde waarde wordt gezien in het certificaat. ISO 9001 is een certificering die aangeeft dat een bedrijf voldoet aan bepaalde kwaliteitsstandaarden. Als klanten en leveranciers geen waarde hechten aan deze certificering en er geen concrete voordelen aan verbonden zijn, kan het de moeite en kosten van de implementatie van ISO 9001 niet waard zijn.

Kostbaar

Het kan ook zijn dat er maar weinig geld voorhanden is. De implementatie van ISO 9001 vergt tijd, geld en middelen. Als een bedrijf deze middelen niet kan vrijmaken, kan de implementatie van ISO 9001 ten koste gaan van andere belangrijke projecten en doelen.

Niet verplicht

Niet starten met ISO 9001 kan ook zijn, omdat het gewoon niet verplicht is in de branche of regio waarin het bedrijf opereert. In deze gevallen is de implementatie van ISO 9001 dan echt overbodig of onnodig.

Beslissing goed afwegen

Het is belangrijk om de voordelen en nadelen van de implementatie van ISO 9001 zorgvuldig af te wegen voordat er een beslissing wordt genomen. Het is natuurlijk wel altijd belangrijk om kwaliteitsstandaarden te handhaven en te streven naar verbetering van processen en producten, ongeacht of ISO 9001 wordt gebruikt of niet.

Wel 9001 certificering?

Toch liever meer weten over waarom die 9001 certificering wel handig kan zijn? Lees dan dit blog over de voordelen.