Wanneer is een VCA of BHV training volgen verstandig?

cursusplus

Er bestaan cursussen die het mogelijk maken om je de kennis bij te brengen die je nodig hebt om je jezelf, je collega’s en alle andere mensen in je omgeving van dienst te kunnen zijn als er zich een situatie voordoet waarbij je medisch inzicht nodig hebt en hulp moet kunnen bieden. De meest populaire cursus is een BHV cursus of een VCA cursus. Een cursus kan op verschillende locaties worden gevolgd en ook met meerdere personen tegelijk, zoals bij Cursusplus.

Wat is een VCA cursus?

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Dit is er om de veiligheid op het werk te waarborgen en zo goed mogelijk maken. Tijdens een VCA cursus leert men om bewust te worden van eventuele gevaren en hoe hiermee om te moeten gaan. Na het doen en behalen van de cursus wordt er een certificaat uitgereikt. 

Het is natuurlijk op zich al een voordeel dat men kennis heeft over hoe de veiligheid gewaarborgd dient te worden, maar daarnaast geeft het ook aan dat bedrijven, waarvan het personeel in bezit is van een VCA certificaat, aantonen dat zij voldoen aan de veiligheidseisen. De cursus is relevant voor bedrijven die werkzaam zijn in een risicovolle omgeving, omdat de werkzaamheden gevaarlijk kunnen zijn.

Wat is een BHV cursus?

Om een bhv’er te worden dient men een bhv cursus te volgen. Als bhv’er ben je bedrijfshulpverlener die bij brand, ongevallen of andere calamiteiten zorgt voor de veiligheid van het personeel van het bedrijf. De bedrijfshulpverlener is vaak het eerste aanspreekpunt bij calamiteiten.

Volgens de Arbo zijn bedrijven verplicht om een juiste bedrijfshulpverlening te hebben. Per bedrijf is het verschillend hoeveel bhv’ers er aanwezig horen te zijn. Dit is afhankelijk van de omvang van het bedrijf. Om officieel als bedrijfshulpverlener te kunnen worden gezien, is een bhv cursus verplicht. Met een bhv cursus wordt namelijk alle kennis bijgebracht door professionals. 

Tijdens een bhv cursus leert men bijvoorbeeld om een beginnende brand te stoppen, op welke manier mensen uit een gebouw geëvacueerd kunnen worden en hoe zij eerste hulp kunnen bieden. Het is dus niet zo dat mensen met alleen een EHBO-diploma meteen ook bhv’ers zijn.