Van benzine naar elektrisch

Langzaam maar zeker begint de verhouding in het wagenpark in ons land te veranderen. Tot een aantal jaren terug was er de keuze uit een diesel of een benzine auto. Tegenwoordig staat een elektrische auto ook hoog op het lijstje van velen. Elektrische auto’s je kunt er bijna niet meer omheen. In iedere straat staan er tegenwoordig wel meerdere exemplaren. De groei van elektrische auto’s is enorm. In de zakelijke markt is het aantal elektrische auto’s aanzienlijk. Want waar maar 12% van alle personenauto’s zakelijk wordt gereden, bedraagt dat percentage voor elektrische auto’s maar liefst meer dan 80%. De opmars lijkt niet meer te stoppen. Voor het milieu is deze ontwikkeling geweldig. Veel minder Co2 uitstoot is een welkome bijkomstigheid van deze toename. Wel goed op blijven letten als je fietsend of wandelend een straat oversteekt. Een elektrische auto staat ineens achter je voor je het door hebt. Het geruisloze karakter van deze auto’s kan soms ook een gevaar opleveren.

Oplaadpunten

Met het groeiende aantal elektrische auto’s groeit ook één van de grote ergernissen van velen. De oplaadstekkers die van de parkeerplaats over het trottoir naar de woning van de auto eigenaar lopen. Velen hebben er drempels overheen gelegd of er tape over geplakt om valpartijen te voorkomen. Maar de meesten leggen hun stekker zomaar op het trottoir met alle gevaren voor de wandelaars die daarbij horen. Jaarlijks lopen veel mensen letsel op door een val over deze stekkers van anderen. In veel gemeenten is al een verbod op dit soort ongewenst gedrag maar nog niet overal is dit het geval. De gevolgen van een val kunnen aanzienlijk zijn. De eigenaar is aansprakelijk voor het letsel wat je hebt opgelopen. Maar in de praktijk blijkt dat verhaal halen vaak lastig is. Professionele bijstand is dan gewenst. Een letselschade advocaat kan je daarbij helpen. Woon je in Overijssel dan kan je zoeken op letselschade enschede en dan zul je de juiste informatie vinden.

Hoe voorkomen we het probleem?

De oplossing is vaak makkelijker dan veel bezitters van een elektrische auto zullen denken. Er zijn in veel gemeenten trottoirtegels verkrijgbaar waar de stekker in verdwijnt. Het gevaar voor anderen is daarmee meteen verdwenen. Een kleine inspanning kan veel ellende en letsel bij buurtgenoten besparen. Het aantal openbare laadpunten blijft achter bij de groei van het aantal elektrische auto’s. In de afgelopen jaren is de verkoop van elektrische auto’s fors gegroeid. Het aantal laadpunten groeide echter veel minder hard. Ook het aantal snelle laadpunten staat nog niet in verhouding met de groei.