Laat ook een security audit uitvoeren om datalekken te voorkomen

Security audit

Het zal u niet ontgaan zijn, dat het beschermen van persoonsgegevens steeds belangrijker is geworden. Door een security audit uit te voeren binnen uw organisatie, kunnen mogelijke beveiligingslekken achterhaald worden. Sinds de invoering van de AVG-wet eind mei van dit jaar, staan er hoge boetes op het veroorzaken van een datalek. Daarbij is in de Wet Bescherming Persoonsgegevens opgenomen, dat datalekken altijd gemeld moeten worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Iets wat de goede naam van uw organisatie kan schaden! Reden genoeg om de kans op een dergelijk lek zo goed mogelijk te minimaliseren. In dit artikel vertellen u meer over de rol die een security audit hierin kan spelen.

Bedrijf

Redenen om een security audit uit te laten voeren

Zelf bent u vaak in de veronderstelling, dat u de persoonsgegevens van uw medewerkers, klanten en gebruikers op een degelijke manier beveiligd heeft. Zo is de software van uw organisatie voorzien van de laatste updates, heeft u in kaart gebracht welke onderdelen van uw organisatie toegang hebben tot welke data, enzovoorts. Toch ziet u mogelijk essentiële punten over het hoofd! Denk bijvoorbeeld aan een beveiligingslek in de code die u zelf geschreven heeft. De kans is erg klein, dat u een dergelijk lek kunt achterhalen. Een security audit kan hier de uitkomst voor bieden.

Experts

Doorlichting van de beveiliging van uw organisatie

Bij een security audit wordt de beveiliging van uw organisatie volledig doorgelicht. Hierbij wordt niet alleen naar de staat van uw code en databases gekeken, maar bijvoorbeeld ook naar de systemen en het netwerk binnen uw gebouw, de applicaties die door medewerkers worden gebruikt, enzovoorts. Op deze manier kan de kans op een beveiligingslek en daarmee op een datalek aanzienlijk verkleind worden. Nadat de security audit is uitgevoerd, zal de hiervoor ingeschakelde organisatie uitgebreid verslag doen van de gevonden beveiligingslekken. U kunt deze vervolgens zelf dichten, of door een externe partij laten dichten.