De gevolgen van CSRD voor jouw bedrijf

CSRD

Corporate Sustainability Reporting Directive Concept. CSRD Reporting, sustainability reporting. CO2 emissions reduction. Financial Reporting. Auditing.

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) brengt substantiële veranderingen voor bedrijven. Wat betekent dit voor jouw onderneming? In 2024 wordt de CSRD van kracht, hij vervangt de huidige Non-Financial Reporting Directive (NFRD) en intensiveert de focus op duurzaamheidstransparantie. Het doel is om gedetailleerdere rapportagevoorschriften in te voeren, wat de CSRD tot een essentieel onderdeel maakt van managementrapportages en bedrijfsactiviteiten.

1. Uitgebreidere rapportagevoorschriften

De CSRD vereist gedetailleerdere rapportage over duurzaamheidsaspecten. Bedrijven moeten informatie verstrekken over milieu-, sociale en governance kwesties, waardoor transparantie wordt vergroot.

2. Toepasselijkheid op meer bedrijven

In vergelijking met de NFRD is de CSRD veel omvangrijker en van toepassing op vier keer zoveel bedrijven in de EU. Dit betekent dat een breder scala aan ondernemingen zich moet aanpassen aan de nieuwe rapportagevereisten. Check hier welke bedrijven onder CSRD vallen.

3. Tijdige voorbereiding noodzakelijk

Aangezien de CSRD van kracht wordt voor boekjaren vanaf 1 januari 2024, is een tijdige voorbereiding essentieel. Als je nu nog moet beginnen ben je eigenlijk al te laat. Als bedrijf moet je je systemen, processen en rapportagepraktijken tegen het licht houden en waar nodig aanpassingen doorvoeren.

4. Concurrentievoordeel door transparantie

Bedrijven die proactief reageren op de CSRD en uitgebreide duurzaamheidsrapporten omarmen, kunnen een concurrentievoordeel behalen. Consumenten en investeerders waarderen transparante bedrijven met duidelijke duurzaamheidsdoelen.

5. Integratie in bedrijfsstrategie

Om aan de CSRD te voldoen, moeten bedrijven duurzaamheid integreren in hun bedrijfsstrategie. Een holistische aanpak helpt niet alleen om aan de vereisten te voldoen, maar bevordert ook een echt duurzame bedrijfsvoering. Wat natuurlijk ook het doel is van deze wet. In het tijdperk van toenemende duurzaamheidsfocus biedt de CSRD een kans voor bedrijven om zich te onderscheiden. Bereid je goed voor op deze veranderingen en gebruik duurzaamheid als motor voor transparantie en groei. Lees ook: Tips voor het verduurzamen van je kantoor en een hoger energielabel.