Bedrijfsinnovatie: Welke financiering u kunt krijgen en hoe u deze kunt aanvragen

lening voor zzp ers

U bent eigenaar van een Midden,- en Kleinbedrijf. U wilt graag innoveren binnen uw bedrijf, maar heeft hier wellicht de kennis of de financiële mogelijkheden niet voor. Wist u dat u met verschillende subsidiemogelijkheden tóch uw droom zou kunnen waarmaken?

De MIT subsidie is een zeer handige subsidievorm die binnenlandse bedrijven aanmoedigen deel te nemen aan bedrijfsontwikkeling met potentieel voor commercialisering en innovatie. Door middel van een projectmatig programma stelt de MIT subsidie bedrijven in staat hun, eventueel, technologische potentieel te verkennen en de stimulans te bieden om te profiteren van de vele mogelijkheden ervan. Door kleinere bedrijven op te nemen in de subsidies, wordt innovatie gestimuleerd.

Centraal in de programma van de MIT subsidie staat de samenwerking tussen kleine bedrijven en non-profit onderzoeksinstellingen. De MIT subsidie vereist dus dat het ene kleine bedrijf formeel samenwerkt met een ander klein bedrijf of onderzoeksinstelling. De belangrijkste rol van de MIT subsidie is het overbruggen van de kloof tussen bedrijven die in mindere mate mogelijkheden hebben tot bedrijfsinnovaties.

De missie van de MIT subsidie is het ondersteunen van (technologische) innovatie door de investering van federale fondsen om een ​​sterke nationale economie op te bouwen.

De doelen van het programma zijn:

  • Stimuleer innovatie.
  • Voldoe aan de federale onderzoeks- en ontwikkelingsbehoeften.
  • Bevorderen en aanmoedigen van deelname aan innovatie en ondernemerschap door vrouwen en sociaal of economisch achtergestelde personen.
  • Verhoging van de commercialisering van innovaties in de particuliere sector die afkomstig zijn van federale onderzoeks- en ontwikkelingsfinanciering.

Daarnaast heeft het STTR-programma tot doel:

  • Innovatieoverdracht bevorderen door middel van coöperatieve samenwerkingen tussen kleine bedrijven en onderzoeksinstellingen.

Heeft u interesse gekregen in de MIT subsidie? Of bent u wellicht benieuwd of overige subsidievormen, zoals de SLIM subsidie, beter bij uw bedrijf zouden kunnen passen? U kunt voor dergelijke vragen altijd terecht op het kantoor van Leap ‘the Innovation Agency’ of neem een kijkje op de website Leap.nl